COVID-19 vastu vaktsineerimine

Eesti perearstid ja -õed kutsuvad 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja COVID-19 vastu vaktsineerima. Vaktsineerimisele peab ette registreerima.

Et võimalikult palju Eesti elanikke saaks selle aja jooksul haiguse eest kaitstud, vähendatakse tavapäraste vastuvõttude hulka. Kõikide ägeda tervisemurega inimestega tegeletakse tavapäraselt edasi, vajalik arstiabi tagatakse kõigile.

REGISTRATUURI TELEFON: 662 5115

PEREÕED 5912 3531

PEREARSTI KABINET 603 1100

Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.

  • Vaktsineerimiseks võta ühendust oma perearstikeskusega. Vaktsineerima võib minna koos lähedase või tuttavaga - vaktsineeritakse ka neid, kes pole konkreetse perearsti nimistus.

  • Tõhustusdoose tehakse üle 65-aastastele ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

  • Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest oma perearstile või infotelefonil 1247.

  • Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini kaitset veel enam, sest olemasolevad terviseprobleemid suurendavad COVID-19 haiguse raskelt põdemise ohtu.

  • Tõsisemad kõrvaltoimed on kõigil COVID-19 vaktsiinidel harvemad kui paljudel igapäevastel ravimitel ja palju harvemad kui COVID-19 põdemisel. Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõrvaltoimeid vähem.

Vaktsineerimisele tulles arvestage järgmisega:

  • tulge kokkulepitud ajaks, et vältida inimeste kogunemist ooteruumides.

  • süst tehakse õlavarde, riietus võiks olla selline, et saab mugavalt käe paljaks võtta.

  • pärast süsti peab jääma 15 minutiks perearstikeskusesse jälgimisele.

  • vaktsineerima tulge ainult siis, kui olete terve ja teil ei esine ülemiste hingamisteede ägedaid haigusnähtusid ega palavikku.

  • kui te ei saa kokkulepitud ajal vaktsineerimisele tulla, andke sellest perearstikeskusele esimesel võimalusel teada.


Puhkuste info 

Pereõde Ille Ojamaa puhkab 18.10-29.10


Gripi vastu vaktsineerimine

Sel aastal saavad 65-aastased ja vanemad inimesed gripi vastu tasuta vaktsineerida.

Meie perearstikeskuses on vaktsiin olemas, ootame vaktsineerima.
Soovitav registreeruda pereõe vastuvõtule läbi registratuuri.


COVID-19 vastu vaktsineerimine Loksa Kultuurikeskuses

Loksal toimub vaktsineerimine 16. oktoobril, 23. oktoobril ja 30 oktoobril.

Oluline informatsioon - Loksal alustatakse TÕHUSTUSDOOSI (III doos) manustamist juba sel laupäeval.

16. ja 23. oktoobril tehakse Loksa Kultuurikeskuses kell 10.00 - 15.00 Pfizeri II doosi ja tõhustusdoosi (III doos) ning ühte doosi covid-19 läbipõdenutele. Toimub vaktsineerimine ka Jansseni vaktsiiniga (ühedoosiline). Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Info tõhustusdoosi kohta:
- saab teha üle 65-aastastele ja mitte varem kui 6 kuu möödumisel vaktsineerimiskuuri lõpetamisest;
- 18-64-aastastele mitte varem kui 8 kuu möödumisel vaktsineerimiskuuri lõpetamisest;

Teadmiseks! Pfizeri tõhustusdoosi võib manustada sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on eelnevalt vaktsineeritud.

30. oktoobril toimub samuti vaktsineerimine, registreerida saab digiregistratuuris, toimub ka eelregistreerimata vaktsineerimine.

Vaktsineerimist viib läbi OÜ TNP Konsultatsioonid 


Info vaktsineerimise sertifikaadi kohta:


Üldine vaktsineerimisega seotud info: